Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Tülin Ağca
Leyla Benli
D. Esra Ertürk
Elif İnan
Nejat Kutup
Fulya Köse
E.Kemal Mert
Doğanay Sevindik
Tacettin Teymur
Aylin Yılmazbayhan


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
İleri düzey : Teknik Denemeler Tekin Ertuğ

Fotografın insan hayatına girmesinden, resimle çatışmasından, medyada yeri doldurulmaz bir şekilde kullanılmasından, sanayinin güçlenmesinden, tanıtım ve reklam konusunda eşsiz bir yer tutmasından ve nihayet sanat insanlarınca enstrüman olarak ele alınmasından bu yana geçen yıllar içinde herkes bir yenilik peşinde koşmuş, keşifler yapmaya koyulmuş, yeni ve benzersiz teknik çalışmalarda bulunmuş ve böylece amaçların gerçekleştirilmesinde yaratıcılığın sınırları sürekli zorlanmıştır.

Her yeni teknik deneme fotograf çevrelerini şaşırtmış ve ancak bu denemelerin her biri kendinden sonrakinin üretilmesine temel taşı olmuştur. Özellikle fotografa yeni başlamış insanların kataloglarda, sanal ortamda veya sergilerde karşılaştığı bu denemeleri çözebilmeleri beklenemez. Ancak hiçbir deneme saklı kalsın, bilinmesin diye üretilmez. Her yeni deneme başkalarıyla paylaşıldığı ölçüde vardır.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak, amatörlere ve daha çok da fotografa yeni başlamış insanlara yönelik olarak , üzerinde çalışıldığında keyifli sonuçlar veren ve şaşırtıcı sonuçlarından dolayı da insanı araştırmaya - keşfetmeye yönelten, böylece belki de fotograf üretiminde sürekliliğe yol açan bazı amatör denemeleri anlatmanın anlamlı olacağını düşünmekteyim.

Hiç şüphesiz böyle denemeler yeniliklere yol açacaktır. Ancak denemeleri sadece teknik denemeler olarak almak, yaratıcılığı teknik denemelerle sınırlamak ve sanatın derinliğini bir yana bırakmak da çok doğru olmayacaktır. Teknik anlamdaki bütün deneme ve yenilikler , fotografçı için, kendi dilinin - anlatımının oluşmasında veya göndermelerinin yerini bulmasında, sadece bir araç olarak elealınmalıdır.

Amatör fotograf insanlarının teknik araştırmalar yapmaları ve yapılanları izlemelerinin yanı sıra, fotografta felsefi içerik oluşturma çabalarına da yönelmeleri ve belki de enerjilerini, yaratıcılıklarını en fazla buna yöneltmeleri gerekir.

 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa