Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Doğanay Sevindik
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
Lyubov Popova, Kaynakça&DipNot

1- Sanatçının adı, Lyubov Sergeyevna olarak geçmekle birlikte (TURNER 1996), kimi kaynaklarda Ljubov/Liubov  Sergeivna/Sergeevna olarak da geçmektedir. (DABROWSKİ 1990; SARABIANOV 1990; PETTEYS 1985).

2- “Buradan Vesnin’e şöyle bir mektup yazar: ‘Buranın mimarlığı kesinlikle şaşırtıcı; yalnız dekoratif! Yapının girişi, yapının tüm düzlemlerini, biçimini yansıtmıyor;fakat rengin dekoratifliği, oranlar ve süslerini yansıtıyor.’ Popova’nın Painterly Architectonics adlı çalışmasında uyandırmak istediği, İslam mimarlığının evren için gerekli dengeyi sağlamasındaki non-figüratif anlatımda yatmaktaydı” (Yablonskaya 1990:104).

3- Bu akım, I.Dünya Savaşı öncesinde, Rusya’da gelişen bir sanat akımı olmuştur. Kübizmin ve Fütürizmin bir birleşimi olarak da nitelendirilebilen bu akım, konstrüktivizm ve süprematizmin soyutlaştırma anlayışına bir geçit oluşturur. (SÖZEN, TANYELİ 2001)

4- SARABIANOV, Dmitrii Vladimirovich ve Natalia L. Adaskina. Popova. New York: 109.

5- Suprematizmin felsefesi, “kurtarılmış hiçlik” kavramı için bkz.İ.Tunalı. Felsefenin Işığında Modern Resim, İSTANBUL 2003:182.

6- “Konstrüksiyon, elemanların organizasyonudur. Konstrüksiyon modern dünyanın bakış açısıdır. Sanat da matematik gibi bilim kollarından biridir. Konstrüktif hayat geleceğin hayatıdır. Hayata giremeyen sanat için, antikitenin arkeolojik müzelerinde bir katalog numarası alacaktır. Gelecek, rahipler, peygamberler ve sanatın kutsal ahmakları için manastırlar inşa etmeyecektir. Hayatını, işini ve kendini organize eden kişi modern sanatçıdır. Hayat için çalış, saraylar, tapınaklar, mezarlıklar, müzeler için değil! Bilinç, deney, amaç, konstrüksiyon, teknoloji ve matematik, bunlar modern sanatın kardeşleridir!” Bkz. Aleksandr Mikhailovich Rodchenko ve V.F.Stepanova. The future is our only goal. (ed.by P. Noever; essays by A.N.Lavrent'yev and A.Volker.) Munich, 1991:158. 

7- Bkz.Evrensel Kültür Sözlüğü, Evrensel Kültür, 38(1995),64.
Kaynakça

1. ANDREWS,Richard. Art into life : Russian Constructivism, 1914-32. New York, Henry Art Gallery, 1990.

2. DABROWSKİ, Magdalena. The Russian contribution to modernism [microform]: "Construction" as realization of innovative aesthetic concepts of the Russian avant-garde (Volumes I and II). Thesis (Ph.D.)-New York University, 1990.

3. DOUGLAS, Charlotte. “Suprematist Embroidered Ornament”, Art Journal 3/22/1995, 54(1995):42-45.

4. GRAY, Camilla. The great experiment: Russian art, 1863-1922. London, Thames and Hudson, 1962.

5. “Meyerhold Tiyatrosu”, Evrensel Kültür, 38(1995), 64.

6. PETTEYS, Chris. Dictionary of women artists : an international dictionary of women art. Boston, G.K. Hall, 1985.

7. RODCHENKO, Aleksandr Mikhailovich ve V.F.Stepanova. The future is our only goal. (ed.by P. Noever; essays by A.N.Lavrent'yev and A.Volker.) Munich, 1991.

8. SARABIANOV, Dmitrii Vladimirovich ve Natalia L. Adaskina. Popova. New York, Harry N. Abrams, Inc., 1990.

9. SÖZEN, Metin ve Uğur Tanyeli. Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü.İstanbul, Remzi Kitabevi, 2001.

10. TUNALI, İsmail. Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul, rh Sanat Yayınları,2003.

11. TURNER, Jane. The Dictionary of Art. New York, Grove's Dictionaries, Macmillan Publishers, 1996.

12. YABLONSKAYA, M. Women artists of Russia's new age, 1910-1935. London, Thames and Hudson, 1990.
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa