FOTOGRAFYA
 
Editör

Tacettin Teymur

Yayın Kurulu

Tülin Ağca
Özlem Bağcı
Leyla Benli
Müjde Bilgütay
Nejla Demirci
D. Esra Ertürk
Bülent Irkkan
Elif İnan
Nejat Kutup
Fulya Köse
E.Kemal Mert
Murat Selam
Kazım Şahbudak
Aylin Yılmazbayhan


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


    Sayı 7    Kaktüs
Kaktüs Ali Rıza Akalın

Opurtiales takımı,
Fravuninciri, Bektaşıkülahı, Atlasçiçeği = KAKTÜS

Orta sulu, tek çiçekli, birkaç meyveli, fakat ne yazık ki çok dikenli.

Özellikle arasam bir başka canlıda bulabilirmiydim bu birlikteliği? Bilmiyorum.

"Bu köşeye bir isim gerek" dediler. Gözümün önüne düştü, geçmiş zaman aşkımın, yeni yıl armağanı: "KAKTÜS"

Aradım, buldum, okudum ve öğrendim ki o çok bilinen dikenli, sert erkeksi görüntüsünün içinde "su" adı verilen iksiri de taşıyor, hayata dönüş için. "Al çiçeği" de var, "ak yazmaya" kur için. Bilmiyorum meyvesi necedir? Tatmak boynumuza borç.

"KAKTÜS"'ün bu ilk yazısı; irdelemesiyle, eleştirisiyle, önermeleri ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne yazdığım ve yanıt beklediğim yazı oldu. Buyrun meydana.
Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne
ANKARA
21.12.2000

Genel Müdürlüğünüzce, 1998 yılında gerçekleştirilen, "Devlet 8. Fotograf Yarışması"'nda ödül alan fotografların tümünün, şartname hükümlerine aykırı olarak "imzasız" olduğunu belirtmiş ve yarışmanın iptal edilmesini istemiştim. Genel Müdürlüğünüz yanıtında, sorumlu olanın juri olduğunu ifade ederek sorumluluktan kaçınmış idi. Oysa koşulların yerine getirilmesi, o koşulu koyanların sorumluluğudur.

Yanıtınızın yetersizliği karşılığında, Bakanlık Müsteşarlığı'na isteğimi yeniledim. Ancak, Devletin resmi kuruluşu yasal zorunluluk olmasına karşın yanıt vermek zahmetine katlanmamıştır.

Devlet adına yapılan bir etkinlikte sorunların sürekli olamayacağı, giderileceği düşüncesi içinde dokuzuncu yarışmaya katıldım.

Sergi açılışında gördüğüm şey; uygulamalarınızın değil düzelmek, içinden çıkılmaz anlaşılmazlıklara dönüştüğü oldu.

Şartnamenizde " tüm eserler imzalanarak teslim edilecektir" demenize karşın, geçen yarışmada olduğu gibi, sergilenen birçok fotografın yanısıra, ödül kazanan Sadık DEMİRÖZ, Ali İhsan GÖKÇEN, Neyzen CÖMERT ve İsmet AKDENİZ'in fotografları imzasızdır. Bu fotograflar neden kabul edildi? Şartnameye aykırı olan bu fotograflar neden ödüllendirildi?

- Madem ki imzasız fotografları da kabul edecektiniz "imza" zorunluluğunu neden koydunuz?
- Madem ki "imza" zorunluluğunu dikkate almayacaktınız, neden yazdınız?


Buram buram keyfilik kokan bu durum Genel Müdürlüğünüzün saygınlık yitirmesine ve fotograf sanatının küçümsenmesine yol açmaktadır.

Sizin saygınlığınızı bilemem ama ben fotoğrafı düşünsel erozyondan korumak kararındayım.

Yarışma şartnemesinde "bir dizi" ya da "seri" fotoğrafın ödüllendirileceği belirtilmemiş olmasına karşın, Adnan Veli KUVANLIK ile Sadık DEMİRÖZ'ün üçer fotografının ödüllendirilmesinin gerekçesi nedir?

- İsmi geçenlerin birer fotografları ödül kazanmaları için yeterli olmamışmıdır ki ikişer fotograf ile takviye edilmişlerdir?
- Adı geçen kişiler ödülü birer fotograf ile kazanmış olsalar idi ( diğer kazananlar gibi ) ne değişecekti? Aksine soru işaretlerini ortadan kaldırmayacak mıydı?

Şartnemenin "ÖDÜLLER" başlığı altındaki birinci paragrafında beş adet başarı ödülü verileceği belirtilmiş olmasına karşın sekiz adet başarı ödülü verilmiştir.

- Beş ödül yerine sekiz adet ödül vermekle neyi değiştirdiniz ya da neyi ispatladınız ya da ne demek istiyorsunuz?
- Madem ki istediğiniz sayıda ödül verebiliyordunuz, o zaman neden on adet değil de sekiz adette kaldınız? Sekiz sayısının sırrı nedir?
- Ödüller beş adette kalmış olsa idi yarışmanın çapı mı küçülürdü?

"ÖDÜLLER" başlığı altında ki üçüncü paragrafında; "ÖDÜLLER BİRDEN FAZLA KATILIMCI ARASINDA DA PAYLAŞTIRILABİLİR" hükmü yer almaktadır. Bu koşula göre, ödül toplamını iki, üç, dört ve beş sanatçıya paylaştırabilirsiniz. Ancak, ödülün altı, yedi, sekiz ve daha çok sayıdaki kazanımlara bölüştürülmesi yasal değildir. Zira Devlet ödül sayısını beş ile sınırlamıştır. Eğer "ÖDÜLLER" başlığı altındaki üçüncü paragraf "ÖDÜLLER BEŞTEN FAZLA KATILIMCI ARASINDA DA PAYLAŞTIRILABİLİR" şeklinde düzenlenmiş olsa idi; isterseniz sekiz, isterseniz seksen kişiye ödül verebilirdiniz.

Sekiz sayısının sırrını çözemediğimiz gibi ödül tutarının dağıtımındaki hesaplama yönteminizide çözemedik. Ancak vatandaş olarak öğrenmek istiyorum.

Toplam, 5.000.000.000. TL.lık ödül, sekiz fotografçı arasında EŞİT olarak bölüştürülse idi, herbir kazanımcının, 825.000.000. TL alması gerekirdi.

Toplam, 5.000.000.000. TL.lık ödül, on iki fotograf arasında EŞİT olarak bölüştürülse idi, her bir kazanımcının, 416.000.000. TL alması gerekirdi.

Oysa, Adnan Veli KUVANLIK ve Sadık DEMİRÖZ birer milyar, diğer yarışmacılar beşyüzer milyon ödül almışlardır.

-Neden?

Belliki bilemediğimiz gizli (ya da keyfi) bir hesaplama yöntemi vardır. Ancak bildiğimiz odur ki bu yöntem EŞİTLİK yerine AYRICALIK üzerine kurulmuştur.

Ödüllendirilme ne şekilde yapılmıştır? Gizli oylama ile mi? Açık oylama ile mi? Puanlama ile mi? Tüm ödüller oy birliği ile mi verilmiştir? Yoksa hiçbir belirli yöntem kullanılmaksızın, her juri üyesi bir fotografçıya mı ödül vermiştir? Jüride ismi yazılan tüm üyeler seçime katılmışlar mıdır? Tüm bu sorular ile birlikte, hiçbir üyesinin dijital fotograf üretmeyen bir jurinin; dijital fotografları ödüllendirmesindeki geniş algılama yöntemini öğrenmek isterdik.

Bütün bu soruları buraya döküp, yanıt beklemek yerine, yanıtların "JURİ GEREKÇELİ RAPORU" nda yazılmış olmasını dilerdim. Ancak böyle bir rapor da ortada yok. Her fırsatta rapor yazılmasını istiyoruz ama başarılı olamadık.

Yirmi yılı geçkin, yirmibeş yıla yakın bir süre içinde kesintisiz ve aktif olarak fotograf yapan ben:

· Sanata , sanatçıya özelde de fotograf sanatına saygı duyulmasını istiyorum.
· Devlet ödülünün fotografa değil, fotografçıya verilmesini sağlayacak yöntemin oluşturulmasını istiyorum.
· Yarışma şartnamesinde yazılı koşullara mutlaka uyulmasını istiyorum.
· Devlet ödülünün ağırlığının olmasını, pırıl pırıl olmasını istiyorum.
· Ülkemizin; Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerinin dışında da derneklerimizin olduğunun bilinmesi ve eser toplama merkezlerinin sayısının arttırılmasını istiyorum.
· Jurinin oluşturulmasının, daha geniş bir perspektifle yapılmasını istiyorum.
· 10. yılında, bu isteklerimi yine gerçekleştiremeyecekseniz yarışma yapmamanızı istiyorum.

20 Ekim 2000 günü yapılan, Genel Nüfus Sayımı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kütüğüne kaydedilen bir vatandaş olarak, sorularıma yasal süresi içinde yanıt verilmesini istiyorum.

Saygılarımla,
Ali Rıza AKALIN

Dağıtım;
T.F.D.B. Genel Sekreterliği
A.F.A.D.- A.F.S.A.D.- A.N.F.A.D.- E-FOT- FOTOFORM - G.A.F.S.A.D.- İ.F.S.A.K.- I.F.O.D.- K.A.S.K.- İ.F.A.D.-F.S.K.-B.U.F.S.A.D.
Ziyaretçi Sayısı:1000808
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram