Editör

Osman Ürper

Yayın Kurulu

Şeyda Aytem
Ayşegül Çakır
Handan Turan
Zerrin Yazar


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Bunlar Neyin Fotoğrafı Olabilir ? Gülseren Şendur
İcad edildiği yıllar göz önüne alınırsa, bugün fotograf, çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. Fotograf ilk ortaya çıktığında, gerçeğin bir kopyası olarak nitelendirildi. Bu özellikle belgesel anlamda insanların çok işine geldi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, fotograf üzerinde çok farklı değişiklikler ve oynamalar yapılabileceği anlaşıldı. Bu da insanların fotografa olan güvenini yavaş yavaş azalttı. Bilgisayar aracılığıyla görüntü üretme çalışmaları son yıllarda bir hayli artmıştır. Bu sistemle görüntü üretme aşamasında insanlar, binlerce seçeneğe sahiptir. Peki bu sistemle oluşturulan görüntüler ne kadar fotograftır ?

Fotografın icad edildiği yıllarda da insanlar bundan farklı bir şey düşünmemişlerdi. Makine aracılığıyla gerçekleştirilen, bir görüntünün sanatsal boyutu olamazdı. Ancak fotograf , tüm karşı çıkmalara rağmen , kısa bir süre sonra diğer sanatlar içinde yerini almıştı bile. Fotograf makinası da sonuçta bir bilgisayara benzetilebilir. Her ikisinin de kullanıcısı bir takım komutlarla istenilen sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Genellikle bilim alanında , fotografın farklı kullanılmasına kimse karşı çıkmaz. Ancak , işin içine sanat girince bu tür yenilikler birer kolaycılık olarak değerlendirilir.

neolabilir1.jpg

Görüntülerle dolu bir dünyada, artık görüntüler kendi varyasyonlarını kendi içlerinde taşıyorlar. Aslında bu karmaşa olmaktan çok , postmodern bir toplumda seçeneklilik durumudur. Var olan geleneksel görüntüleri kullanarak, yeni bir boyut yakalamak söz konusudur. Kuşkusuz, bu türden görüntülere alışık olmayan gözler için bu, biraz durgun, iki boyutlu fotograftan daha iki boyutlu gibidir çoğu zaman. Teknoloji fotograf parelelliğini artık hepimiz biliyoruz. Fotografik görüntülerle dijital görüntüler arasındaki bu farklılıklar , bir anlamda teknolojik gelişmeler olarak nitelendirilmelidir.

Fotografa belgesel bir tavırla başlayan Adnan Veli Kuvanlık, içinde taşıdığı araştırmacı ruhu ile , bugün bir çok insana farklı gelen bu değişik tavır ile çalışmalarını sürdürüyor. Kuvanlık'ın geçtiğimiz yıl açmış olduğu "Dıgıtal Image 1" isimli sergisinin bende uyandırdığı ilk izlenim , uzaysal bir boşluk duygusuydu. Dikkatle inceleyince aslında bunların , çok tanıdık fotografik imgeler olduğu anlaşılıyor. Ancak bu imgeler, öyle bir mekan içinde kulanılmışlar ki, insan kendini hapsedilmiş duygusundan kurtaramıyor. Ucu ucuna bir zamandasınız ve her şey bu uzaysal boşluğun içinde havada uçuşuyor. Ancak sizi o mekana bağlayan , öylesıne güçlü bir akım var ki, çoğu zaman korku dolu bir rüyadasınız,ama uyanmak istemiyorsunuz. Çıkış yolu bulabileceğiniz bir kapı, pencere, ışık görüyorsunuz, ancak çıkış çok kolay değil.

neolabilir2.jpg

Kuvanlık, aslında kendi kişiliğinden kaynaklanan bir takım etkilerle, çalışmalarını gerçekleştirmiş. Fotografların tümü incelendiğinde, salt bilgisayar görüntülerinden daha çok ,fotografik görüntülerin ağırlığı göze çarpıyor. Aynı zaman ve mekanda, geçmiş ve gelecek imgelerin farklı anlatımlarla saptanmış. Bir bilgisayarrın neler ortaya koyabileceğinden çok, aynı mekanlarda farklı anlatımlara sahip olunabileceği göze çarpıyor.

Şu an dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa, bu türden görüntülerin hiçte raslantısal olmadığı görülüyor. Büyük bir değişim içindeyiz. Bu değişim fotograf alanında bu türden görüntülerle kendini ortaya koyuyor. İnsan beyni ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaştı ve geriye dönüp bugüne kadar yaptıklarına bakıyor. Bu çalışmalar aracılığıyla , kendini tüketen fotografik imgeler yeniden bir kalıba sokulup, yeniden bir sunum ortaya çıkartılmış.

neolabilir3.jpg

Belki de bu çalışmalara , şöylesi bir tanım getirmek gerekiyor; "görüntülerden oluşmuş bir labirent içinde , gerçeklik peşine düşülmeden , varolan görüntülerin bir süzgeçten geçirilmesi ve alta düşen farklı anlatımlara sahip görüntüler bileşkesi."
Kuvanlık'ın sergisi, insana keyifli dakikalar yaşattığı kadar çelişkiler, korkular, kızgınlıklar ve bir o kadar da umut vaadediyor. O, düşüncelerini bu görüntülere aktararak , küçük küçük öyküler oluşturmuş. Ve yeniden fotagrafın , gerçekliğin bir kopyası olmadığını ortaya koyarak, nesnelere kendini yaratma gücünü vermiştir.Ziyaretçi Sayısı:1000896
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram