Editörler

Bülent Irkkan
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Meryem Akköse
Yağmur Dolkun
Elif İnan
Suderin Murat
Doğanay Sevindik
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
Ignoramus, Kaynakça

Althusser, 1., (1982), "Freud ve Lacan", Yazko Felsefe. No 1.

Baker, U. (1993), "Siyasal Alanın Oluşumu üzerine", Toplum ve Bilim, 63 (Bahar 1994).

Baker, U., (1996), "Bilimsel Kuşkudan Bilimden Kuşkuya', Cogito. İlkbahar 1996, Yapı Kredi Yayınları.

Baker, U., (1996a), "Marx'ın Bir Çift Sözü Var", Birikim, Nisan.

Bloch, E. (1982), Spuren, Berliner Verlag.

Deleuze, G. & C. Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977.

Deleuze, G. & E Guattari, L:Anti-Oedipe. capitalisme et schizophrenie, Minuit, Paris, 1972.

Deleuze, G. & E Guattari, Mille plateaux. capitalisme et schizophrenie II, Minuit, Paris, 1980.

Deleuze, G., La logique dusens. Minuit, Paris. 1967.

Derrida, I., (1980), La carre postale: de Socrate a Freud et au-dela. Flammarion, Paris.

Ey, H., L'Inconscient. PUF; Paris.

Freud, S. (1953), De la technique psychanalytique. PUF; Paris.

Gourgouris, S. (1996), "Düş Biçimi Olarak Ulus", Toplum ve Bilim 70 (Güz 1996).

Hegel, G., (1974), Science de la logique. PUF, Paris.

lrigaray, 1., Speculum. de l'autrefemme. Minuit, Paris, 1972.

Koçak, O. (1996), "Kaptırılmış ideal", Toplum ve Bilim 70 (Güz 1996).

Lacan, I., Ecrits, Seuil, Paris, 1966.

Laplanche, I. & I.-B. Pontalis, (1973), Vocabu1aire de la psychanalyse. Presses
Universitaires de France.

Leclaire, S. (1971), Demasqner le reel, Paris, Seuil,.

Lyotard, I.-E, Economie libidinale, Minuit, Paris, 1970.

Serres, M. (1981), Hermes II, Minuit, Paris

Touraine, A., (1994), Critique de la modernite, Plon, Paris.

Vemant, J.P (1972), My the et tragedieen Greceancienne, Plon, Paris.

Zizek, S. (1996). "Müstehcen Efendi", Toplum ve Bilim 70 (Güz 1996).
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa