Editör

Koray Olşen

Yayın Kurulu

Atila Köksal
Aysel Altun
Ayşe Saray
Berrin Cerrahoğlu
Dora Günel
Mehmet N.Savcı
Meltem Çolak
Necla Can Güler
Nilüfer Zengin


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


    Sayılar    Sayı 27     DOSYA: Şiddet    Murat Germen
Murat Germen

DANIŞIKLI DÖNÜŞ

Türkiye son on yıllık dönemde “kentsel dönüşüm” olarak adlandırılan ve yakınındaki bir çok şeyi ezip geçen bir inşaat faaliyeti içine girdi. Bu faaliyetin yoğunlaştığı yerlere, mahallelere bakıldığında ve buralarda daha önce ev sahibi olanlara verilen istimlak bedelleri ile inşaat sonrası en az 10 katına erişen satış fiyatları karşılaştırıldığında, bu inşa eyleminin rant tabanlı olduğunu görmek zor değil. Zaten son zamanlarda ortaya çıkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da içinde olduğu yolsuzluk icraatları göz önünde tutulduğunda; ihalelerin ancak “yandaş” şirketlere verildiği ve sırf bu yüzden mali çıkarların gözetildiğini gözlemlemek olası. Amaç, iddia edildiği üzere, sadece depreme dayanıklılık sağlamak ve kentlerde iyileştirme yapmak değil. Kentler; ülke kültürlerinin üretildiği ve ilerletildiği, tarihi mirasın korunduğu ve arşivlendiği, kültür birikiminin kent sakinleriyle periyodik bir şekilde müzeler ve benzeri kurumlar üzerinden paylaşıldığı yerleşik düzene sahip yaşama mekânlarıdır.

Kent diye sunulan yerler kültür üretemedikçe, hatta kültür üreten kurumlar büyük bir hızla engellenip, kapatılıp yerlerini AVM ve yüksek katlı “rezidans”lara bıraktıklarında, kent olmaktan çıkarlar ve devasa köylere dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Salt barınma ve tüketme üzerinden yapılan inşai tatbikat, kente bir yarar getirmekten çok zarara yol açmaktadır. Bu tür temel kırsal ihtiyaçlara cevap vermek ve seçmen potansiyeli yaratmak için durmaksızın ortaya atılan, bazıları da “çılgın” olan projeler kentin çok ihtiyacı olan yeşil alanları ve su havzalarını tehdit etmektedir. Rant ve para hırsı ile gözü hiçbir şey görmez hale gelen ve diktatörleşen siyaset-din-para ittifakları, muhafazakar olduklarını öne sürmelerine karşın; kente, kültüre ve özellikle de doğaya dair neredeyse hiçbir şeyi muhafaza etmemektedirler.

Bu seri; Türkiye’deki kentsel, kültürel, yaklaşımsal, öngörüsel dönüşüme inşa faaliyeti üzerinden odaklanmayı ve freni patlamış kamyon misali çarpıp parçalanacağı yere doğru boşalmış halde giden kültürümüzün akıbetine dikkat çekmeyi amaçlıyor.


 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
 • Murat Germen
Ziyaretçi Sayısı:1000185
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram