Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Mahmut Özturan
Doğanay Sevindik
Zeynep Şişman
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
DipNot


1 Edward Said. Şarkiyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışları (çev. Berna Ülner), İstanbul: 12-13.

2 Uwe Fleckner. “Moderne Giden Yolda Bir Klasisist Jean- Auguste- Dominique Ingres: Türk Hamamı”, Dipnot, 2(2004): 36.

3 Uwe Fleckner. “Moderne Giden Yolda Bir Klasisist Jean- Auguste- Dominique Ingres: Türk Hamamı”, Dipnot, 2(2004): 30.

4 Uwe Fleckner. “Moderne Giden Yolda Bir Klasisist Jean- Auguste- Dominique Ingres: Türk Hamamı”, Dipnot, 2(2004): 31-32.

5 Uwe Fleckner. “Moderne Giden Yolda Bir Klasisist Jean- Auguste- Dominique Ingres: Türk Hamamı”, Dipnot, 2(2004): 22-23.

6 “… Yapıtın içine derinlemesine girdikçe, hem tek tek figürlerin, hem de resmin bütünsel kurgusunun gerçekdışılığı ve rahatsız ediciliği artıyordu.” (Fleckner 2004:23-24)

7 Richard Leppert. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. (çev. İsmail Türkmen), İstanbul:300.

8 Richard Leppert. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. (çev. İsmail Türkmen), İstanbul:302.

9 Richard Leppert. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. (çev. İsmail Türkmen), İstanbul:302-303.

10 Pierre Sterckx. “Ingres: Modernitenin Giriş Odasında” (çev. Eda Sezgin),Türkiye’de Sanat, 73(2006):29-30.

11 İpek Aksüğür. “Osman Hamdi’ye Çağın Zihniyeti ve Estetik Değerleri Açısından Eleştirel Bir Bakış”, Yeni Boyut, Mart 1984:12-13.

12 İpek Aksüğür. “Osman Hamdi’ye Çağın Zihniyeti ve Estetik Değerleri Açısından Eleştirel Bir Bakış”, Yeni Boyut, Mart 1984:12-13.

13 Meyda Yeğenoğlu. ”Peçeli fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İstanbul: 110-111.

14 Roger Benjamin. Orientalism : Delacroix to Klee, Sydney: 100.

15 John Berger. Görme Biçimleri. İstanbul: 46.

16 John Berger. Görme Biçimleri. İstanbul: 47.

17 Patrick Bade. Renoir. London: 138.

18 Lillian Schacherl. Edgar Degas : dancers and nudes. Munich: 72.

19 Meyda Yeğenoğlu. “Peçeli fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”,Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İstanbul: 114.

20 Griselda Pollock. Vision and difference : femininity, feminism, and histories of art. London:71.

21 Griselda Pollock. Vision and difference : femininity, feminism, and histories of art. London:71-73.

22 Emile Bernard. Cézanne Üzerine Anılar. Ankara: 28.

23 Meyda Yeğenoğlu. “Peçeli fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”,Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İstanbul: 144-145.

24 Reina Lewis. Gendering Orientalism : race, femininity, and representation. New York :111-112. 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa