Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Mahmut Özturan
Doğanay Sevindik
Zeynep Şişman
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
Kaynakça

KAYNAKÇA

AKSÜĞÜR, İpek. “Osman Hamdi’ye Çağın Zihniyeti ve Estetik Değerleri Açısından Eleştirel Bir Bakış”, Yeni Boyut, Mart 1984:6-14.

BADE, Patrick. Renoir. London: Studio Editions, 1989.

BENJAMIN, Roger. Orientalism : Delacroix to Klee, Sydney: Art Gallery of New South Wales, 1997.

BERGER, John. Görme Biçimleri. (çev. Yurdanur Salman), İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

BERNARD, Emile. Cézanne Üzerine Anılar. (çev. Kaya Özsezgin), Ankara: İmge Kitabevi, 2001.

CALLEN, Anthea. “Degas’ Bathers: Hygiene and Dirt- Gaze and Touch” Dealing with Degas : representations of women and the politics of vision.(ed. Richard Kendall, Griselda Pollock), New York, NY : Universe, 1992.

CONDON, Patricia. Ingres, in pursuit of perfection : the art of J.-A.-D. Ingres. Louisville, Ky.:J.B. Speed Art Museum;Bloomington,Ind.: Indiana University Press, 1983.

ERZEN, N.Jale. “Resimde Doğu Merakı: Oryantalizm”, Yeni Boyut, Mart 1984:3-5.

FLECKNER, Uwe. “Moderne Giden Yolda Bir Klasisist Jean- Auguste Dominique Ingres: Türk Hamamı”, Dipnot, 2004, Kış-Bahar:2, 22-37.

KRUMRINE, Mary Louise Elliot. Paul Cezanne : the bathers. London : Thames and Hudson, 1990.

LEPPERT, Richard. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. (çev. İsmail Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2002.

LEWIS, Reina. Gendering Orientalism : race, femininity, and representation. New York : Routledge, 1996.

LYNTON, Norbert. Modern Sanatın Öyküsü.(çev. Cevat Çapan, Sadi Öziş), İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.

MONNERET, Sophie. Renoir, London: Barri & Jenkins, 1990.

POLLOCK, Griselda. Vision and difference : femininity, feminism, and histories of art. London: Routledge, 1988.

SAID, Edward. Şarkiyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışları(çev. Berna Ülner), İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

SCHACHERL, Lillian. Edgar Degas : dancers and nudes. Munich ; New York : Prestel, 1997.

STERCKX, Pierre. “Ingres: Modernitenin Giriş Odasında” (çev. Eda Sezgin),Türkiye’de Sanat, sayı:73, 2006: 28-31.

YEĞENOĞLU, Meyda.”Peçeli fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”,Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark. İstanbul: İletişim Yayınları, 1999:107-159. 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa