Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Doğanay Sevindik
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Zihin Ergo Sum Fotoğraf Atölyeleri Grubu Ortak Proje

Z!H!N Ergo Sum Fotoğraf Atölyeleri Grubu; tamamı amatör olan fotoğrafçıların özel eğitim gereksinimi olan – farklı zihinsel kısıtlı- bireylere fotoğraf eğitimi vermek amacıyla bir araya gelmesi ile oluşmuş bir eğitim grubudur.

Ankara atölyesi; 2007 yılı Şubat ayında ZİÇEV, (www.zicev.org.tr) Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesinde; Faika Berat Pehlivan önderliğinde, özel eğitim gereksinimi olan bireylere (özellikle çocuk ve gençlere) gönüllü olarak fotoğraf eğitimi vermek üzere kurulmuş bir fotoğraf atölyesidir. Bu atölye; vakfın Ankara şubesinde, Fotoproje Grubu’nun desteği ile, 24 katılımcıyla devam etmektedir. İzmir şubesinde Avrupa Komisyonu‘ndan sağlanan hibeyle, Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu’nun (EFOT) desteği ile 12 katılımcıyla ve Tarsus şubesinde de Ankara Kale Rotaract Kulübü ve Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) fotoğrafçılarının desteği ile 16 katılımcı ile eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir.
İzmir atölyesi; T.C. Başbakanlık, DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu‘ndan sağlanan hibeyle, N. Elif Vargı (Yasal Temsilci), Aslı Satı Erdoğan (Proje Sorumlusu), Güzin Tezel (Proje Koçu) ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) üyelerinin (Barış Kocamaz, Bernis Sütçübaşı, Sevim Temel, Mustafa Çağrı Güngören, Emine Karaduman, Didem Açıkalın ve Aylin Kara) desteği ile ZİÇEV Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Okulu bünyesinde kurulmuş ve 23 Şubat 2009 tarihi itibarıyla eğitimine başlamıştır.
Tarsus atölyesi ise; ZİÇEV Tarsus Şubesi`ndeki okulda; Ankara Kale Rotaract`larının  makine ekipmanı, Mersin Fotoğraf Derneği`nin de (MFD) eğitim desteği ile 19 Mayıs 2009  tarihinde eğitim ve çalışmalarına başlamıştır.   e–fotoğraf dergisi FOTORiTiM de atölye çalışmalarının bir sosyal proje olarak  yaygınlaşmasına internet ortamında destek vermektedir.  Günümüzde insanlık "herkesi içine alan, herkese uygun bir toplum modelinden" yoksundur. Dışlanan kesimlerden birisi olan engellileri toplumla bütünleştirecek yollardan birisi de fotoğraf diye düşündük. Bizler toplum içinde yaşayan bu insanları, onların sorun ve gereksinimlerini, özelliklerini ne ölçüde dikkate almaktayız ? Yapılan hizmetlerden engellilerin de yararlanmasını sağlamaktan herkesin sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bu sorumlukta bize düşeni üstlenmek istedik.

Engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların dünü oldukça eskilere dayanmaktadır ve karşılaştıkları "engelin” temelinde, sahip olunan "özür" değil; özrün yarattığı farklılığı bahane eden toplumun özürlüye karşı geliştirdiği “engelleyici tutumları" yatmaktadır. Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesinde en etkili unsur ise, onları yaşamın içine sokmak, üretken kılmaktır. Alacakları eğitim ile bunu başarabileceklerine inandık. Engelli bireylerin yeterli eğitim ve rehabilitasyon yoluyla nitelik kazanmaları ve kazandıkları bu nitelikleri üretken bir biçimde kendileri ve içinde bulundukları toplumun yararına sunmaları, ayrımcı uygulamaları da büyük ölçüde sona erdirecektir. Ayrımcı değil bütünleştirici olalım istedik. 

Engelli bireylerin önündeki en büyük engel, önyargıdır; önyargıyı aşmanın en etkili yolu da sosyal yaşamlarında gösterilecek başarıdır. Bir başka etmen de onlar hakkında oluşmuş olan son derece yanlış değer yargılarıdır. Toplum engelli bireyleri çoğunlukla "ellerinden hiçbir şey gelmeyen, korunmaya muhtaç, zavallılar" şeklinde algılar… Engellilere dair önyargı ve yanlış değer yargılarını yok edelim istedik.

Farklı olmak "farklı muameleye tabi tutulmanın" haklı gerekçesi olamaz. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; salt insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler. Bunun için toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engel kaldırılmalı ve eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmelidirler.

Tüm bu gerçekler, bu projeye başlamamızın, çıkış noktamızın ve gerçekleştirmek istediğimizin temelini oluşturmaktadır.

Genel hedefimiz; 
Fotoğraf sanatı ile özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve toplumsal yaşama katılım süreçlerine katkı sağlayarak psikolojik açıdan da onları olumlu yönde desteklemek, toplumda –genelde- dışlanan bu kesimin topluma ve sosyal hayata kaynaştırmak ve kazandırmak amacıyla ZİÇEV `Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesindeki okullarda kurulacak fotoğraf  atölyelerinde özel eğitim gereksinimi olan bireylere fotoğraf eğitimi vermekdir.

Özel hedefimiz ise;  *  Orta vadede:  Bu projenin eksiksiz, başarı ile tamamlanması ve projenin hedeflerine ulaşması.  Sonrasında yapılacak benzeri projelere örnek teşkil etmesi, ışık tutması.  *  Uzun vadede:  Benzeri tüm eğitim kurumlarında bu tarz atölyelerin açılmasına vesile olması, örnek  teşkil etmesi, fotoğrafın da tıpkı; resim, müzik, folklor, spor gibi eğitici ve geliştirici  derslerden birisi olması.

Bu hedefe giden yolda Ankara’dan sonra İzmir’de Ekim 2007’de kurulmuş olan atölyemiz, makine, ekipman ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kurulum aşamasından hemen sonra eğitimine ara vermek durumunda kalmış, sonrasında T.C. Başbakanlık, DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu‘ndan sağlanan hibeyle N.Elif Vargı (Yasal Temsilci), Aslı Satı Erdoğan (Proje Sorumlusu), Güzin Tezel (Proje Koçu) ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) üyeleri; Barış Kocamaz, Bernis Sütçübaşı, Sevim Temel, Mustafa Çağrı Güngören, Emine Karaduman, Didem Açıkalın ve Aylin Kara desteği ile ZİÇEV Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Okulu bünyesinde kurulmuş ve 5 ay süren proje kapsamında 23 Şubat 2009 tarihi itibarıyla eğitimine yeniden başlamış, 2 aylık temel eğitim ve 40 günlük fotoğraf çekim çalışması sonrası ilk sergisini 2-16 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile Çetin Emeç Sanat Galerisinde açmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:
http://www.zihinergosum.org
http://zihin-ergo-sum.deviantart.com/
zihinergosum@gmail.com
Alican Irmak

Atike Gürleyen


Başak Temoçin

Coşkun Çetinkol


Fırat Demirel

Gökhan Uluekmekçi


Hanife Gündoğar

Münir Algan


Samet Tosun

Serdar Karalı


Serpil Kırçiçek

Şükran KaratekeZiyaretçi Sayısı:1000797
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram