Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Mahmut Özturan
Doğanay Sevindik
Zeynep Şişman
Elif Vargı






Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Oluşumumuzun Tanrısı Şiva Ersin Alok

Şiva pek çok tapınanı olan bir tanrıdır. “Sankara Şiva” ismi, telafuzuyla herkesi saflaştıran, arındıran veya saf olan anlamını taşır.

Tanrı Şiva: Bütün canlıları kendisinin askerleri olarak kabul eder.

Bazı görüşlere göre Şiva; Tanrı'nın üçüncü biçimi, yüzüdür. Trimurti'nin bir parçasıdır. Trimurti’de Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Her ne kadar yok etmeyi temsil etse de, olumlu bir güç olarak görülür.

Doğurmak: Evreni doldurmak anlamıyla eş değerdir. Bu bakımdan Şiva’ya ibadet etmenin yolu, topraktan gelen Tanrı gücünün çoğalması için seks yapmaktır.

Şiva'nın Vişnu'yu ürettiği, Vişnu'nun da Brahma'yı ürettiği ve böylece Brahma ile yaratılışın başladığını ileri süren diğer görüşler de vardır. Şiva ayrıca birçok role bürünür; Mahadeva (Sofuların Tanrısı), Rudra (Lütufların Tanrısı) ve Mahesvara (Evrensel Tanrı).

Şiva'ya tapınanlara “şaivitler” denir ve bu kişiler Şiva'nın “Nihai Gerçek” olduğuna inanırlar.

Şiva dört kolludur. Bazen tek, bazen üç, bazen de beş kafalı olarak gösterilir. İnsan kafataslarından oluşmuş bir zincir taşır. Şiva’nın, dünyanın sonunu getireceği de söylenir; ama aynı zamanda bebekleri dünyaya getirten de odur.

Şiva, temelde iki görünümlüdür. Yıkıcı olarak “ölüm” ve “zaman” ile özdeşleşir. En sık olarak Hara (öldüren) ve Bhairava (korkunç) olarak anılır. Altmış dört görünümü vardır. Öte yandan “güçlendirici” görünümü de üstlenir. Çiva, Çambhu, Çankara gibi adlarının belirttiği Tanrılardır. Cinsel oyunları ve döllemeyi yönetir; hatta bazen erdişi olarak gösterilir.

Böylece yaşamın gerçek başlangıcı Şiva’dır.






Ziyaretçi Sayısı:1000128
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram