Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Doğanay Sevindik
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Savaş Mağduru Kadınlar: Kaynakça&DipNot

1. Bayraktaroğlu A. M. (2008). Türk Basınında Haber Fotoğrafı Kullanımına Yönelik Eleştirel Bir Bakış Ya Da Ekilen Yaşam Görüşü, Http://İlef.Ankara.Edu.Tr/Fotograf/Yazi.Php?Yad=2728

2. Berger J. (1997). Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman,  İstanbul:Metis Yayınları

3. Bilgin N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, İstanbul: Bağlam Yayınları

4. Condrey J. (1989). The Psychology Of The Television, Hillside- New Jersey: Laurene Erlbaum Associates Publishers

5. Dede V.,  Yayıntaş A.(2000). Savaş Fotoğrafı Tarihi, Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi, İstanbul Sayı:9, Kış

6. Gezgin S. (2002). Basın Fotoğrafçılığı, İstanbul:İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

7. Giddens A. (2000). Sosyoloji, Ankara:Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel-Cemal Güzel

8. Http://Www.Aktifpaylasim.Com/Haberler/49491-Sirp-Zulmu-Beyazperdede.Html

9. Http://Www.Bilgipasaji.Com/Forum/Yazi-Amp-Yorum-215/26611-Hocali-Katliamini-Hatirliyorsaniz-Arada-Unutuyorsunuz-Demektir.Html

10. Http://Www.Esmerdergisi.Com/Modules.Php?Name=News&File=Article&Sid=1356

11. Http://Www.Zamansiz.Com/Cehennem-Yetimhanesi-T118086.Html 27 Şubat 2008

12. Karadağ Ç.(a) (2004). Görme Kültürü: Fotoğrafın Derin Anlamı, Ankara:Doruk Yayınları,

13. Karadağ Ç.(b) (2004). Görme Kültürü: Görüntü Büyücüsü, Ankara:Doruk Yayınları

14. Oakley A. (1985). Sex, Gender & Society, England:Gower Publishing Company Limited

15. Öztürk A. (2007-2008). Bir Haklı Savaş Tartışması: Şiddet Meşru Olabilir Mi?, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 43 Şiddet, Ankara:Doğu-Batı Yayınları, 2007-2008, Kasım-Aralık-Ocak

16. Qualls-Corbett N. (2001).  Kutsal Fahişe: Dişinin Ölümsüz Yanı, İstanbul:Tavanarası Yayıncılık

17. Schnieder W., Raue, P-J.(2000). Gazetecinin El Kitabı, Çev: Işık Aygün, Ankara:Konrad Adenaur Vakfı

18. Sontag S. (2004). Başkasının Acılarına Bakmak, Çev: Osman Akınhay, İstanbul:Agora Kitaplığı

19. Yıldırım A. (1998). Sıradan Şiddet, İstanbul:Boyut Kitapları

20. Yıldız P. U. (2007-2008). Ebu Garip İşkence Fotoğrafları: Şiddetin Politik İkonografisi, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 43 Şiddet, Ankara:Doğu-Batı Yayınları,  Kasım- Aralık-Ocak
DipNot

* Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

* Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

* “Tam anaerkil bir toplum kişinin gerçek gelişiminde bir engeldir, çünkü tekniğe, rasyonelliğe ve mantıklı bir ilerlemeye engel olur.  Saf ataerkil bir toplum da , sevgiye ve eşitliğe önem vermez,  sadece insan yapısı yasalarla, devletle, somut ilkelerle ve itaatle ilgilenir. Ne var ki, anaerkil ve ataerkil ilkeler bir sentez oluşturduklarında, her iki ilke birbirini renklendirir. Bu sentezde ana sevgisi,adalet ve akılcılıkla,  baba sevgisi de merhamet ve eşitlikle renklenir.” Erich Fromm, Anaerkil  Toplum Ve Kadın Hakları, Arıtan Yayınları, İstanbul, 1998, s:17-18
Ziyaretçi Sayısı:1000113
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram