Editörler

Suderin Murat
Gülçin Tellioğlu
Leyla Yücel

Yayın Kurulu

Yağmur Dolkun
Bülent Irkkan
Elif İnan
Doğanay Sevindik
Elif Vargı


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Aca’ibü’l Mahlukat

Aca'ibül Mahlukat, video animasyon enstalasyonu, 4:35 min


“Acaibül Mahlukat” basit bir cennet tasviri ve farklı  bir yaratılış hikayesi gibi görünse de  “öteki” olmak başlıca sorundur. Öteki olmak bu yapıtta kadın ve/veya doğulu olmak üzerine kurgulanır.           

Bu basit yaratılış hikayesinde üç büyük dinin aksine yaratılan sadece kadındır.

Bir şeyin parçası olmayıp kendi başına bir bütünlük ifade eder.”Acaibül Mahlukat” ta cennette “yasak meyve”, “günaha teşvik” yada “günah” söz konusu değildir. Beklenti içine giren izleyicinin aksine ,  bir elma yeme süresi boyunca,  ne elmanın sunulacağı bir erkek vardır, ne de yılan günaha teşvikte rol oynar. İzleyici sadece bir cennet tasviri ve  acayip mahlukatlarla baş başadır artık. Kendi doğaları gereği uçarlar, sürünürler, koşarlar ya da  yürürler. Kadın  diğer yaratıklar gibi bir acayip mahlukat olarak inat ve ısrarla yaşamını idame ettirmek için yemeğe devam eder.

Yapıt ismini Kazvini'nin "Acaib'ül Mahlukat ve Garaib'ül Mevcudat"1  adlı eserinden alıp, sadece anlamsal olarak bu yapıta göndermede  bulunur. 

Yapıtta günlük hayatta karşılaştığımız bilinen hayvanlar olduğu kadar masal hayvanları da vardır. Bunlardan en önemlisi simurg dur.

Simurg, kendilerini arayan 30 kuş demektir. Kafdağında yaşar, hiç yere konmaz. Yılda bir kez yemek yer, 100 yıl yaşar, bir fili pençesiyle kaldırabilen Simurg'un yumurtası bir dağ büyüklüğündedir. Bilgi ve becerinin kaynağıdır. Şehname, Kısas-ı Enbiya ve Kuran'da Anka, Zümrüt-ü Anka, Hüma, Hüthüt gibi çeşitli masal kuşlarından bahsedilir. Simurg' un pek çok öyküsü içinde ilginç olanı şöyledir:

Simurg Çin ülkesinde iken kanadından bir tüy düşer. Herkes, o tüy'den başka çeşit bir nakış, bir resim elde eder. O nakışlardan birini gören, bir çeşit iş tutar, bir çeşit işe girişir. O tüy şimdi Çin Nigaristanındadır. Bunun için "Bilgiyi Çin'de bile olsa arayın, elde edin" diye söylenir. Bütün eserler, o tüyün parlaklığından meydana geldi, bütün ışıklar kanadının bir tek tüyündeki nakıştan oluştu.

Yapıt çeşitli minyatürlerden  alıntılar yapılarak bir bütünlüğüne ulaşmıştır. “Falname”den “Hz Adem ve Havva nın cennetten kovuluşu” tasvirinden yılan ve tavus kuşu alıntılanırken, yine anı eserin “Hz Süleyman ve Seba Kraliçesi Belkıs” tasvirinden Simurg ve bir kısım hayvanlar tasvir edilmiştir.

Bu eserin 1595 yılında hazırlandığı düşünülüyor ve bu nüshada gökcisimleri, hayvanlar, yaratıklar, bitkiler ve cografyayla ilgili bilgiler içerdiği söyleniyor.

 1 Bu eserin 1595 yılında hazırlandığı düşünülüyor ve bu nüshada gökcisimleri, hayvanlar, yaratıklar, bitkiler ve cografyayla ilgili bilgiler içerdiği söyleniyor.

Strange Creature

Although, "Strange Creature" appears to be a simple description of heaven and a different narrative on creation; the main problematic of the work is to be the other. In this work, to be other is based on being woman and/or being eastern. 

In this simple story of creation, the only created being appears to be a woman which is totally irrelevant according to the three main religions. 

The woman, is not a part of something but a totality in herself. Strange Creature, does not include 'the forbidden fruit', 'the appeal to sin' or 'committing a sin'. Contrary to the expectations, there appears no man to share the apple with or the snake does not play role in the appeal of committing the sin. The audience is all along with a  description of heaven and strange creatures. The creatures fly, smuggle, run or walk as their nature is for. The woman as the strange creature, urges and insists on the continuation of her life, thus keeps eating.

The work receives its title from the book of Kazvini titled " Acaib'ül Mahlukat ve Garaib'ül Mevcudat”1  and referrences to this book contentwise. 

In the work, we see animals that are familiar as well as fiction characters. The most important of all the fiction animals is Simurg. 

Simurg, is the name for 30 birds who are in search for themselves. Simurg live on the mythical mountain on the far end of the world, never stops flying; eats once in a year, lives for 100 years, can carry an elephant with its paw and its eggs are as big as a mountain. Simurg is the source of knowledge and ability. In the historical writings such as Sehname, Kisas-i Enbiya and Kur'an, we come across with mentioning of fiction creatures like Anka2 , Hüma, Hüthüt3. Through the stories that has been written on Simurg, the most interesting story appears to be this one: One day Simurg was passing over the Chinese Land, a feather falls off. Everyone produces a different painting, hand craft from that feather. The people who see these productions gets involved in a job or starts a job. That feather is now in Chinese Nigara. For this reason, the saying: " Search for the knowledge as far as you can go, although you will find it in China". All these works, have been produced by the light of that feather, all the lights found body from the one single pattern on that feather. 

The work, has been formed throught taking parts from miniatures. From the part titled " The expelling of Adam and Eve from Heaven" of the  book Falname, the description of snake and fau has been taken as well as Simurg and some other animals' descriptions have been taken from  the part titled " Prophet Süleyman and the Queen Belkis" of the same book.

1-This book is assumed to be written in 1595 and said that the book contains knowledge of animals, creatures. plants, geograpy and space.
2-Phoneix
3-hoopoe, hoopooo
Ziyaretçi Sayısı:1000986
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram