Editörler

Gülçin Tellioğlu
Bülent Irkkan
Ş.Uğur Okçu

Yayın Kurulu

Meryem Akköse
Can Gazialem
Elif İnan
Şirin Karadeniz
Nejat Kutup
Doğanay Sevindik
Aylin Yılmazbayhan
Leyla Yücel


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
AFSAD Ulus Altındağ Fotograf Atölyesi

Konu:Ulus-Altındağ bölgesi “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında yok edilen tarih-yaşam ve dokunun fotoğraflarla görsel sunumu projesi

İşbirliği Yapan Taraflar:

1-TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

2-TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

3-AFSAD

1. Projenin Adı ve Konusu:

Projenin adı; Ulus-Altındağ bölgesi “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında yok edilen tarih-yaşam ve dokunun fotoğraflarla görsel sunumu atölye çalışması

Projenin konusu: Ankara’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Ulus ve Altındağ bölgelerinin “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında yok edilen tarihsel alanları-insan ve yaşamları, sokakları, binaları ve alışveriş mekânlarının geçmişten günümüze değişen yüzünün fotoğraflanması. Buradaki yaşanmışlıklara ait tarihsel ve geleneksel öykülerin oluşturulması, foto-öykü şeklinde fotoğraflanarak oluşturulacak sergi ve fotoğraf albümü ile bunların ulusal düzeyde dolaşımı sonucu kent insanının tarihsel değerlerine sahip çıkması ve kentleşme bilincinin oluşmasında ve kaybedilen kent dokusu hakkında halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması.

Konu başlıkları: proje kapsamında yapılacak olan çekimlerde başlıca konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

a)-Genel görünüm-alanlar-meydanlar
b)-sokaklar ve avlular
c)-Genel yaşam-geleneksel kültürel öğeler-portreler
d)-Mimari doku-tarihsel mekanlar
e)-meslekler-atölyeler-alışveriş mekanları-tarihi çarşılar


2. Projenin Uygulama Alanı ve Kapsamı:

Projenin uygulama alanı; Büyükşehir ve Altındağ belediyelerinin belirlediği,”dönüşüm mekânları” ile şehir plancıları odası ve mimarlar odasıyla kurulacak bir komisyon tarafından öncelikli ve Ankara için tarihsel öneme sahip mekân ve yaşamların fotoğraflanması. Bu amaçla öncelikli semtler; Ulus-Saman pazarı-Hamam önü-Altındağ-Kale civarı-İskitler ve civarındaki bölgelerdir.

3. Projenin Amacı:

Proje öncelikli olarak; kentin yok olmakla karşı karşıya olan tarihi-mekânsal-estetik değerlerinin geleceğe bir belge olarak aktarılmasını hedeflemektedir. Bu belgeleme ile beraber kent halkının da “dönüşüm” olarak nitelenen bu “yenileme” hareketiyle hangi değerlerinin yok edildiğini görmesini sağlamaktır. Gerek belgeleme gerekse bilgilendirme-sorgulama bu projenin temel amaçlarındandır. Bu amaçla işbirliği yapılacak kuruluşlar olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası’nın da öngörü ve ortak çalışmalarıyla foto-öykü şeklindeki bir serginin Ankara ve belirlenecek diğer şehirlerde de dolaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Haziran,2006-Eylül,2007 olarak belirlenmiştir. Proje 21 kişi ile sürdürülmektedir.

Proje Sorumluları:

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ,ULUS-ALTINDAĞ FOTOĞRAF ATÖLYESİ adına;
ATÖLYE DANIŞMANI: Rıza ARAT
ATÖLYE SORUMLUSU: Doğanay SEVİNDİK
KURUMSAL İLİŞKİLER ve BASIN-YAYIN sorumlusu: İdris AYDIN
MİMAR DANIŞMANLAR: Gamze DER ve Gülşah YERLİKAYA

Projeyi Yer Alan Atölye Üyeleri:

1-Fatma AKCENGİZ
2-Hande AKÇAKOCA
3-Nafiz ALTIOKLU
4-Sema APAYDIN
5-Çiğdem ATAR
6-İdris AYDIN
7-Leyla BAYAZIT
8-Natalia BOZBOĞA
9-Derya BÜYÜKTANIR
10-Ayşegül ÇAKIR
11-İmren DOĞAN
12-Asuman ERGÜNEY
13-Mebrur HATUNOĞLU
14-Sevinç İŞCAN
15-Hatice KARA
16-İlknur KILINÇ
17-Ahu ÖZVERİ
18-Mehmet PINAR
19-Doğanay SEVİNDİK
20-Hakkı UNCU
21-Cazibe YAPICIÇiğdem Atar

Ahu Özveri

Asuman Ergüney

Derya Büyüktanır

İmren Doğan

Mebrur Hatunoğlu

Natalia Bozboğa

Sema Apaydın

Sevinç İşcan
  

Hande Akçakoca
  


Cazibe Yapıcı

Doğanay Sevindik

Fatma Akcengiz

Hakkı Uncu

Hatice Kara

İlknur Kılınç

Leyla Bayazıt

Mehmet Pınar

Nazif Altıoklu
 

İdris Aydın

Ayşegül Çakır
  
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa