Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Özlem Akdağ
Meryem Akköse
Mustafa Alibaşoğlu
Dilek Bal
Erdal Bektaş
Can Gazialem
Elif İnan
Nejat Kutup
Doğanay Sevindik
Ceyda Taşdelen
Gülçin Telioğlu
Aylin Yılmazbayhan
Leyla Yücel


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu

1- Fotoğraf Federasyonu kimliği ?

1- Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile ülkemizdeki fotoğraf derneklerinin federasyonlaşması düşü gerçekleşti ve Türkiye’de ilk defa bir sanat dalı federasyonuna kavuştu. Uzun yıllardır kurulması için büyük çaba harcanan ve değiştirilen yeni Medeni Kanunun 2002 yılının başında yürürlüğe girmesi ile başlatılan çalışmalar tamamlanmış ve  Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), 30 Mayıs 2003 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

1800’lü yıllarda gelişmeye başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan fotoğrafın ülkemiz topraklarına gelmesi çok zaman almamıştır. Ancak, grupların ve derneklerin kurularak fotoğraf sanatının ülkemizde gelişmesi aynı paralellikte değildir. Avrupa’da neredeyse yüz yıllık fotoğraf derneklerinin var olduğunu  bilmek, Uzakdoğu ülkelerinin dahi fotoğraf  federasyonlarının var olması Türk fotoğrafçıları için daima üzüntü kaynağı olmuştur.

Fotoğrafın ülkemizde gelişmesi 1950 li yıllardan itibaren dernekleşmenin başlaması ile ivme kazanmıştır. Türkiye’de yıllar içinde 40 civarında dernek kurulmuş olmasına karşın bugün Anadolu’nun dört bir yanında yirminin üzerinde fotoğraf derneği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sayıya yenileri eklenmekte,  üye sayıları ise 2000’lere ulaşmaktadır.

1987 yılından bu güne kadar önce FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu), sonra TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) adları altında birlikteliklerini ve çalışmalarını sürdüren Fotoğraf dernekleri, Federasyonlarına kavuşmanın ardından  16 yıllık Birlik deneyimi ve kazandığı resmi sıfat ile artık daha güçlü ve sistemli olarak Türk Fotoğrafının gelişmesi,  geniş kitlelere ulaşması, Ulusal ve Uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesi için çalışmalarına  devam edeceklerdir.

TFSF’nin merkezi Kocaeli’dir. Federasyon’la ilgili tüm bilgi ve ayrıntılara www.tfsf.org adresindeki resmi web sitesinden ulaşılabilir.

2- Hangi alanda calışma yapar, calışma birimleri?

2- Fotoğraf Sanatı Federasyonu TFSF’nin hedefi; fotoğrafın gerek belge, gerekse sanatsal boyutunu kullanarak, toplumumuzda bakan değil gören nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, Türkiye’de fotoğraf sanatının gelişmesi ve güçlenmesi için yapılacak çalışmalara öncülük etmek, Uluslararası ortamlarda Türkiye’yi başarı ile temsil etmektir.

TFSF’nin çalışma alanları içerisinde öne çıkan bir konu da fotoğraf yarışmalarına onay verilmesidir. TFSF yarışma düzenleyici kurum-kuruluşlarla işbirliği içinde, fotoğraf yarışmalarının belirli bir düzeyde ve standartta gerçekleşmesi için düzenleyici, destekleyici ve  yönlendirici olmaya çalışır. TFSF onayı alan yarışmaların taşıyacağı kalite standartı o yarışmaya fotoğraf dernekleri üyelerinin katılım ve ilgisinin artmasına yol açar.

TFSF’nin çalışmalarını yürütmek için kurduğu alt birimleri de bulunmaktadır. Bunlar Yarışmalar Birimi, Yurtdışı İlişkiler Birimi ve Hukuk Birimi’dir. Yarışmalar birimi fotoğraf yarışmaları onay verilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili ayrıntılarda TFSF YK adına yetkilidir.

Yurtdışı İlişkiler Birimi uluslararası fotoğraf etkinliklerini izleme, uluslararası fotoğraf kurum ve kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini gerçekleştirme ve Türkiye fotoğraf sanatının yurtdışında tanınması etkinliklerinden sorumludur. Bu çerçevede geçtiğimiz Ağustos ayında TFSF’nin FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu)’a üyeliği ilgili birimin çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Hukuk Birimi TFSF tüzüğünün geliştirilmesi, üye derneklere hukuksal yardım ve bilgi aktarımını yürütmektedir.

3- Federasyon’un üyeleri kimdir ?

3- Federasyon’a 17 dernek üyedir:
AFAD , AFSAD, ANFAD , BANFAD , BASAF , EFOS, E-FOT , FOTOGEN , FOTOFORUM , FSK , GAFSAD , İFSAK , İFOD , KASK, KONFAD, MFD , ZEYFOD

4- Faaliyetleri ?

4-Amaç ve birimlerin tanıtımında yer verilenlerin dışındaki faaliyetler genel olarak Federasyon’un derneklerle iç ilişkileri biçiminde gelişmektedir. Bunlar dışında TFSF web sitesinin oluşturulması, TFSF ortak kimlik kartlarının düzenlenmesi ve dağıtımı, FIAP Bienalleri’ne katılım için düzenleyicilik, FIAP unvanlarının başvuru ve dosya takiplerinin yapılması, TFSF’in çeşitli sempozyum ve panellerde temsili gibi faaliyetler de yürütülmektedir.


5- Yönetim Kurulu üyeleri

5- TFSF Yönetim Kurulu üyeleri:

TFSF Yönetim Kurulu (ASİL)

Mehmet Özcan TARAS

    

(Başkan)

Muhsin DİVAN

    

(Başkan Yardımcısı)

Ali İhsan GÖKÇEN

    

(Başkan Yardımcısı)

M. Turgay BİLGE

    

(Sekreter)

Sami TÜRKAY

    

(Sayman)

Vedat OSMANOĞLU

    

(Üye)

Sefa ULUKAN

    

(Üye)

TFSF Yönetim Kurulu (YEDEK)

Tanju AKLEMAN

Halil İbrahim TUTAK

Tansu GÜRPINAR

Ömer BAKAN

Erol ÖZDAYI

Gülden ÖZÇAKMAK

Altuğ OYMAK

TFSF Denetim Kurulu (ASİL)

İbrahim ELMAN

Selami TÜRK

İdris AYDIN

TFSF Denetim Kurulu (YEDEK)

Halil GÜL

Birkan UÇKAN

Engin ERTAN
Ziyaretçi Sayısı:1000579
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram