Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Özlem Akdağ
Meryem Akköse
Mustafa Alibaşoğlu
Dilek Bal
Erdal Bektaş
Can Gazialem
Elif İnan
Nejat Kutup
Doğanay Sevindik
Ceyda Taşdelen
Gülçin Telioğlu
Aylin Yılmazbayhan
Leyla Yücel


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


    Sayılar    Sayı 17    Kendini Arayan Sontag    8-KAYNAKÇA
8-KAYNAKÇA
1 Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı (Ankara: İletişim Yayınları, 1987), s.141
2 Susan Sontag, “Photography in Search of Itself” Peninah R.Fetruck, ed., The Camera Viewed, (New York: A-Dutton Paperback, 1979), s.213
3 Aaron Scharf, Art and Photography (New York: Penguin Books ,1968), s.19
4 Susan Sontag,age. s.214
5 Susan Sontag,age. s.214
6 Richard Whelan,"Henri Cartier - Bresson", ART News .Kasım 1979, s.128
7 Marianne Fulton, Paul Caponigro Sergisi Kataloğu, 1986, s.7
8 Estelle Jussim - Elizabeth Lindquist. Landscape as Photograph (New Haven and London: Yale Univeslty Press, 1985), s.71
9 Paul Caponigro Sergisi Katalogu, s.5
10 Gergedan dergisi, sayı 18, Ağustos 1988, s.52
11 Agd. s.54
12 Richard Whelan ,"Henri Cartier - Bresson, ART News, Kasım 1979, s.120
13 Agd. s.120
14 Susan Sontag, age. s.215
15 Richard Whelan,agd. s.128
16 Agd. s. 130
17 Susan Sontag. "Platon'un Mağarasında," FOTOĞRAF, Sayı 41,Ekim 1986, s.33
18 Agd. s.38
19 Susan Sontag, age. s.215
20 Susan Sontag, age. s. 215
21 Gergedan dergisi, sayı 18, Ağustos 1988, s.52
22 Dennis Longwell, ed., A Collective Interview with Gary Winogrand, The Camera Vieved (New York: A Dutton Paperback, 1979), Volume II, s.120
23 Estelle Jussim.age. s.132
24 Jerry Uelsmann, Post-visualisation, The Camera Viewed, s.72
25 Estelle Jussim, age. s.69

1. Cengiz Özakıncı, "Deneysel Fotoğraf, Gerçeküstücülük ve Moustapha", İkibine Doğru dergisi, l Mayıs 1988, s.57
1 GeneThornton,"PostmodernPhotography: It doesn’t look modernat all," ARTNews, Nisan1979, s.67
2 Cengiz Özakıncı.agd. s.57
3 Melih Cevdet Anday, Yeni Tanrılar(İstanbul: Çağdaş Yayınları,1974), s.46
4 Gültekin Çizgen, Fotoğraf Yazıları(İstanbul, IFSAK Yayınları, 1988), s.62
5 Gültekin Çizgen, age. s.63
6 Gültekin Çizgen, age. s.63
7 Gültekin Çizgen, age. s.31
8 Gene Thornton, agd. s.67
9 Susan Weiley, "Darling ofthe Decade", ART News, Kisan 1989, s.143
10 Gültekin Çizgen, age. s.62
11 Aaron Scharf, Art and Photography, s.108
12 Age. s.109
13 CAMERA - Fotoğraf Tarihi Belgeseli,GusMcDonald, TV-2, 1989
14 Arnold Gassan, A Chronology of Photography (Athens, 0hio: Handbook Company, 1972), s.41
15 Estelle Jussim, Landscape as Photograph, s.60
16 Susan Weiley, agd. s.144
17 Estelle Jussim, age. s.79
18 Age. s.59
19 Nancy Newhall, ed., The Eloquent Light (New York: Aperture Inc., 1980), s.69
20 Age. s.69
21 Age. s.69
22 Age. s.69
23 Gene Thornton, agd. s.67
24 Nancy Newhall, age. s.69
25 Age. s.76
26 Age. s.77
27 Age. s.80
28 Age. s.80
29 Susan Heiley.agd. s.144
30 Agd. s.145
31 Gene Thornton, agd. s.67
32 Susan Weiley, agd. s.145
33 Agd. s.145
34 Agd. s.145
35 Agd. s.145
36 Agd. s.146
37 Agd. s.145
38 Agd. s.145
39 Agd. s.147
40 Agd. s.147
41 67.Gene Thornton, agd. s.67
42 Agd. s.67
43 Agd. s.67
44 ABd. s.68
45 A|d. s.68
46 Susan Sontag. The Caraera Viewed, s.216
47 Bu alıntıyı Cengiz Özakıncı'nın muhtemelen yakında yayınlanacak olan bir yazısından yaptım.
48 Susan Sontag, The Camera Viewed, s.217Ziyaretçi Sayısı:1000097
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram