Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Tülin Ağca
Özlem Bağcı
Leyla Benli
D. Esra Ertürk
Elif İnan
Nejat Kutup
Fulya Köse
E.Kemal Mert
Doğanay Sevindik
Tacettin Teymur
Aylin Yılmazbayhan


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.com.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara
Platformlar, İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)

İFOD, İzmir’de yaşayan ve farklı kurumlarda, fotoğraf kolu veya grubu biçiminde etkinlik gösteren  amatörlerin, 1986 yılında gerçekleştirdikleri ortak bir serginin ardından aldıkları kararla, “İzmir Fotoğraf ve sinema amatörleri Derneği” adıyla, aynı yılın Aralık ayında bir grup fotoğrafsever tarafından kuruldu. Daha sonra, yoğun ve özverili çalışmalarla derneğin kurumlaşma süreci başladı. 1989’da ivme kazanan kurumlaşma çabalarıyla da güçlenerek, gerek İzmir’de ve gerekse yurt içinde değişik yörelerde bağımsız ya da diğer derneklerle birlikte bir çok fotoğraf etkinliğinde yer aldı. Ülkemizdeki fotoğraf derneklerinin ortak çalışma grubunun etkin bir üyesi oldu. Sergi, gösteri, panel vb. etkinliklerle toplumsal kültürün benimsenmesinde üretken bir odak durumuna geldi. Bu arada yöredeki yerel yönetimlerle, İzmir’deki yerli ve yabancı kültür kurumlarıyla , üniversiteler ile, basın, radyo ve televizyon kurumlarıyla süreklilik içeren ilişkiler kuruldu.

Tüm bu devinim içinde, İFOD’un iç dinamiği konusunda sorgulayıcı üyeler 1993 yılındaki genel kurulda aldıkları kararla, fotoğraf sanatında daha ileri bir yapıyı hedef seçti ve adını : “ İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği” olarak değiştirdi. Bu değişim, sanatsal anlatım dili olarak fotoğrafı seçen ve paylaşmak isteyen, ortak payda olarak fotoğraf sanatında buluşan, farklı meslek ve toplumsal katmanlardan gelen insanların birlikteliğine anlamlı bir vurgu niteliği de taşıyordu.

İFOD, yıl boyunca düzenlediği  kurs ve seminerlerle, fotoğrafa ilgi duyan sanatseverlere gerekli atmosferi de  hazırlar. Bugünkü yaklaşık 300 cıvarındaki dernek üyesinin yarıya yakın bir bölümü, dernek kurs ve seminerlerinden yetiştirilerek fotoğraf sanatına kazandırılmış bireylerden olşmaktadır. Ayrıca derneğin akademisyen üyeleri tarafından düzenlenen ileri düzey fotoğraf seminerleri ile üyelerine, kendilerini dernek içi etkinliklerle yetiştirme olanakları hazırlanmıştır. Dernek üyelerinin bireysel veya ortak açtıkları sergiler ile yaptıkları saydam gösterileri, dernek etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştur.

Bugüne dek oluşan deneyim ve birikimler İFOD’u, sürekli yeni toplumsal buluşmalar arayışına yöneltiyor. İşte, 1994 yılında projelendirilen “Geleneksel Sergiler” de böyle bir arayışın ürünü olarak,  o yıldan beri düzenli bir şekilde her yıl yeni bir konuda düzenlediği sergilerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. “Geleneksel Sergiler” ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma türü. Yanlızca dernek üyelerinin yapıtlarından oluşan sergilere, yapıtları, dördü dernek üyesi 5 kişilik seçici kurul seçiyor. Sergi önce İzmir’de açılıyor ve bir yıl boyunca diğer fotoğraf derneklerinin istekleri doğrultusunda diğer illerde de yinelenebiliyor. Her yıl dernek üyelerinin önerdiği konulardan biri o yılın konusu olarak tüm üyelerin katılımıyla belirleniyor ve sergilenen yapıtlardan oluşan bir albüm her yıl basılıyor.

İFOD, yaptığı çalışmalarla, sadece İzmir’in değil, Ege bölgesindeki tüm üniversite ve eğitim-öğretim kurumlarıyla, fotoğraf sanatı konusunda etkinlik gösteren kol, grup ve derneklere de deneyimleriyle rehberlik yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

ÜYELERİN FOTOĞRAFLARINDAN SEÇKİLER


Bülent Erol

Alaattin Kanlıoğlu

Beyhan Özdemir

Cihan Akyüz

Erdinç Ereeş

Erol Özdayı

Fenay Ulu

Günal Güngör

Gülten Kırımlı

Hakan Kıykaç

İlknur Doğrar

Kemal Varol

Lütfü Dağtaş

Mahmut Özturan

Murad Çakıl

M.Sadık Kırımlı

Neyzen Cömert

Nail Uygur

Selçuk Yılmaz

Olcayto Caneri

Tayfun Kocaman

Yetkin Saatli

Z.Gazi Tunalı

Yusuf Tuvi 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET - İlk Tasarım: G-Tasarım -

 

 

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa