Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Tülin Ağca
Özlem Bağcı
Leyla Benli
D. Esra Ertürk
Elif İnan
Nejat Kutup
Fulya Köse
E.Kemal Mert
Doğanay Sevindik
Tacettin Teymur
Aylin Yılmazbayhan


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya_haberler
@ada.net.tr


ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


Temel Eğitim: Renkli Filmler Elif İnan

RENKLİ FİLMLERİN YAPISI

Renkli filmlerdeki üç emülsiyon tabakasının en üstündeki emülsiyon tabakası mavi ışığa karşı duyarlı yavaş bir emülsiyondur. Bunun altındaki emülsiyon tabakası ise ortokromatiktir, yani mavi ve yeşil ışıklara karşı duyarlıdır. Film üzerine düşen mavi ışıkların büyük bir kısmı birinci emülsiyon tabakası tarafından emilirse de ikinci tabakaya, yani yeşil ışıklara karşı duyarlı olan emülsiyon tabakasına sızan mavi ışınlar bu tabakayı etkileyecek kadar kuvvetlidir. Bu nedenle ikinci emülsiyon tabakası üzerine hiç bir mavi ışığın sızmaması için birinci ve ikinci emülsiyon tabakaları arasında sarı boyalı bir jelatin tabaka bulunur. Bu sarı jelatin tabaka mavi ışınları emer ve ikinci emülsiyon tabakası üzerine yalnızca kırmızı ve yeşil ışınların düşmesini sağlar. İkinci emülsiyon tabakası ise üzerine düşen bu kırmızı ve yeşil ışınlardan yalnızca yeşil ışığı saptar. En altta ise kırmızı ışığa karşı duyarlı olan üçüncü emülsiyon tabakası bulunur. Bu tabakanın yeşil ışığa karşı duyarlığı o kadar azdır ki, ikinci emülsiyon tabakasından geçip de kırmızı ışığa duyarlı üçüncü emülsiyon tabakası üzerine düşen yeşil ışığı süzmek için bir filtre gerekmez. Böylece bir görüntüyü oluşturan üç ana renk üç ayrı emülsiyon tabakasında saptanmış olur.

Renkli filmlerin hızlarını en üstteki mavi ışınlara karşı duyarlı olan emülsiyon tabakasının hızı belirler. İkinci ve üçüncü emülsiyon tabakalarının hızları birinci emülsiyon tabakasına göre daha hızlıdır. Çünkü birinci tabakadan geçerek ikinci ve üçüncü tabaka üzerine düşen ışığın yoğunluğu ve miktarı azalmıştır. Her iki tabakanın da birinci tabakaya göre eşit miktarda etkilenmesi bakımından bu tabakaların birinciye oranla daha hızlı olmaları gerekir.

089aw.jpg   089bw.jpg

Üçüncü emülsiyon tabakası ile filmin plastik tabanı arasında da yansımalara engel olacak antihalo tabakası bulunur.

RENKLİ NEGATİF FİLMLER

Renkli negatif filmlerde, aynen reversal filmlerde olduğu gibi, üç değişik renge karşı duyarlı üç emülsiyon tabakası ile bir sarı filtre tabakası bulunur. Revarsal filmlerden ayrımları, görüntülerin negatif olması ve poz zamanı genişliğinin çok daha fazla olmasıdır.

Renkli negatif filmlerde, renkli negatif görüntü siyah-beyaz negatif filmlerde olduğu gibi açıklık, koyuluk bakımından konunun tamamıyla tersidir ve renkli negatif filmlerde bir konunun rengi, o rengin çıkarıcısı olan renkte görülür. Örneğin kırmızı renkli bir konu yeşil, mavi ise sarı olarak görülür. Bütün renkli filmlerde kırmızı konular yeşil, diğer renkler ise çeşitli filmlerde ufak ayrıntılar gösterir.

091w.jpg   093w.jpg

Renkli negatif film, beş ana tabakadan oluşmuştur. Bu tabakaların üç tanesinin her biri farklı renge duyarlıdır. Diğer iki tanesi ise filtredir. Ek olarak tabakalar üstte ve altta koruyucular ve emülsiyonları tutar. Film ışığa tutuluğunda (gizli görüntü) “ halidelerin” ve “coupler” in (küplerin ve kürelerin) karışımının görünümü değişmez. Banyo işlemi sırasında (renkli banyo) küpler ışık değişiminin etkisiyle gümüş rengine döner. Birleştirilmiş coupler (küreler) renklendirilir. Son olarak (beyazlatıcılar ve saptayıcılar) gümüş renktekiler ve değişmeyen küreler beyazlaştırılarak kaybolur, sadece renklendirilenler kalır.

RENKLİ NEGATİF FİLM HATALARI

Siyah-beyaz filmlerde pratik yapmanız renkli negatifleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sonuçları değerlendirmek açısından, renkli filmler, siyah-beyaz filmlere göre daha az güvenilirdir. Ama bu onun daha kolay olduğunu göstermez. Turuncu maskenin karanlıkta (renksizde) ve renklide küçük farklılıkları vardır, güçlü renkler kendilerini tamamlayanlarla görülür. Bu iki öğe karıştırılınca genel rengi verir. Bununla beraber, en önemli problemler tek başlarına filmlerde görülür, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi.

 

 100a_tn.jpg Film bozulduğunda veya yıkanmış film kuruması için asılıp, temizlenirken fotoğraf makinasında oluşan çizikler, yatay ve çoğunlukla mavi renkte görünür.
 100b_tn.jpg Fotoğraf makinasının arkasını açma sonucu oluşan ışık sızması; slayt filmlerdeki mat (donuk, soluk) ve turuncu rengin tersine  koyu ve mavi-yeşil şekilde görüntü verir.
 100c_tn.jpg Sınır çizgilerini (perforeler) aşan puslu görüntü, karanlık odadaki bir ışık sızmasını işaret etmektedir.
 100d_tn.jpg Koyu mürekkep lekeleri, banyo sırasında kimyasallardan birinin, banyo sürecindeki filme bulaşmasının sonucudur. Buna tankın iyi temizlenmemiş veya banyo sırasında başka bir kimyasalın tank içine dökülmesinden kaynaklanmış olabilir.
 100e_tn.jpg  Tamamen siyah (karanlık) bir görüntü, filmin aşırı miktarda ışığa maruz kaldığını gösterir. Her şey, perforeler de dahil silinmiştir.
 101a_tn.jpg Aşırı yıkama; yoğun parlaklık, fazla kontrastlık ve daha koyu perfore ve kenar işaretleri verir.
 101b_tn.jpg Az yıkanmış filmler, perforeleri dahil genel olarak zayıftır. Bu negatif donuk, cansız ve kısa ömürlü bir baskı oluşturacaktır.
 101c_tn.jpg Yıkama süresi tam olan bu film, 2 stop fazla pozlanmıştır. Bu da filme fazla yıkanmış görüntüsü vermektedir. Fakat gölgeler detay gösterir.
 101d_tn.jpg Yukarıdaki ve aşağıdaki pozları karşılaştırmak için kullanınız.
 101e_tn.jpg Bu negatif normal banyo sürecinden geçmiştir (bunu perforelerden anlayabilirsiniz). Pozlama süresi az olan negatifin, parlak yerlerde detayı iyidir. Fakat koyu tonlar donuk, cansız bir baskı oluşturur.

RENKLİ REVERSAL (DİA, SLAYT, SAYDAM) FİLMLER

Reversal filmler, banyo (develope) edildikten sonra pozitif denilen görüntü veren yani pozitif ya da slayt denilen sonuçları veren filmlerdir. Üç ana tipte renkli reversal film vardır.

1 -Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde uzun zincir molekülleri halinde saptanmış Agfacolor tipi filmler.

2 -Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde ufak yağ habbecikleri halinde bulunan Ektachrome tipi filmler.

3 -Renk meydana getirici kimyasal maddeleri banyo (developer) eriyiği içinde olan Kodachrome tipi filmler.

Hangi tip olursa olsun bütün reversal filmler üç emülsiyon tabakası, bir sarı jelatin filtre tabakası ve genellikle emülsiyon tabakalarını birbirlerinden ayıran saf jelatin tabakaya sahiptirler Ve sonuç görüntü emülsiyon tabakalarında konunun renklerinin tonlarıyla oranlı olarak üç emülsiyon tabakasında oluşan üç saydam pozitif boya görüntünün birleşmesinden oluşur.

105w.jpg   107w.jpg
Ziyaretçi Sayısı:1000153
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram